213 Áit Springboard saor in aisce ag LYIT don bhliain acadúil seo romhainn
News / Dé Luain 18 Meitheamh 2018

213 Áit Springboard saor in aisce ag LYIT don bhliain acadúil seo romhainn

Cúrsaí uasoiliúna agus athoiliúna saor in aisce do dhaoine dífhostaithe agus lucht cúramaí baile, maoiniú 90% do dhaoine fostaithe

Read More
Ionadaithe LYIT ag iomaíocht sa chéad Rasaí Bád Idir-Choláistí an Iar-Thuaiscirt
News, Student News, Staff News / Dé Máirt 22 Bealtaine 2018

Ionadaithe LYIT ag iomaíocht sa chéad Rasaí Bád Idir-Choláistí an Iar-Thuaiscirt

Tosaíonn Séasúr Sailability 2018 ar an bhFeabhail le Rásaí Bád Choláistí an Iar-Thuaiscirt

Read More
Mac léinn LYIT ar ghearrliosta do Chomórtas Vision um Ghradaim Éadaigh Gairmiúil
News, Student News, Staff News / Dé Máirt 24 Aibreán 2018

Mac léinn LYIT ar ghearrliosta do Chomórtas Vision um Ghradaim Éadaigh Gairmiúil

Aoife Nolan – an t-aon mhac léinn ó Éirinn ar ghearrliosta deichniúir! 

Read More
An n-oibríonn tusa san Earnáil Sláinte? An bhfuil suim agat cúrsa Máistreachta a leanúint?
News / Dé Máirt 24 Aibreán 2018

An n-oibríonn tusa san Earnáil Sláinte? An bhfuil suim agat cúrsa Máistreachta a leanúint?

Tá LYIT anois ag glacadh le hiarratais um an dara iontráil ar Mháistir Eolaíochta – Idirghabháil Theiripeach um Alcól & Drugaí Eile.

Read More
123456