Ár Mic Léinn & Ár gCampais

placeholder image

Breathnaigh thart ar shaol an champais ag LYIT agus ar ár n-áiseanna den scoth.

Eagraíocht is ea LYIT a bhíonn de shíor ag forbairt. Aithnímid an ról atá againn chun deiseanna a chur ar fáil do gach duine a dhéanann staidéar linn; ní mór dúinn bheith onnghníomhach chun bailiúchán de chúrsaí a fhorbairt a thugann an deis is fearr le dul chun cinn a dhéanamh sa saol. Tá sé tábhachtach freisin go mbeadh ár gcampais ag freagairt do na riachtanais atá ag mic léinn tríú leibhéal.

Tá níos mó i gceist leis an gcoláiste ná freastal ar léachtaí agus ag LYIT táimid bródúil as spiorad an phobail atá forbartha ar an gcampas, bíodh sé i Leitir Ceanainn nó sna Cealla Beaga, a chruthaíonn an difear eadrainn agus institiúidí tríú leibhéal eile. Tóg an t-am le roinnt de na scéalta a léamh ó iarchéimithe agus le heolas a fháil faoinár dá champas.