Ceantair & Ionaid Taighde

Deimhníonn Straitéis Taighde Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn  2015/16 – 2019/20 a phróifíl náisiúnta suntasach faoi choinne sármhaitheas in ardoideachas de bharr clár uaillmhianach taighde agus forbartha atá curtha ar an eolas ag polasaí poiblí, rannpháirtíocht láidir réigiúnach agus tiomantas bunúsach d’éiteas mac léinn-lárnach. 

Is é croíleacán Straitéis Taighde LYIT ná cabhrú leis an mhisean seo trí timpeallacht taighde agus forbartha a chruthú a bhailíonn taighdeoirí agus mic léinn le chéile le gnólachtaí nuathionscanta, tionscail réigiúnacha agus pobail áitiúil. 

Freagraíonn ár Straitéis Taighde do cheithre phríomhaidhm: 

 • An mian chun dearbhú/athdhearbhú a dhéanamh do sármhaitheas oideachasúil ag leibhéil fochéime agus iarchéime.
 • An riachtanas atá le buntáistí bunaithe ar eolas a sheachadadh chuig  Iarthuaisceart na hÉireann.
 • An gá le tacaíocht a thabhairt d’fhiontair acadúla leanúnacha agus do thionscadail gortha gnó. 
 • Mian chun torthaí taighde a scaipeadh ag comhdhálacha idirnáisiúnta agus in irisí piarmheasúnaithe.

Tionscadail Taighde Reatha

Research-areas-Centres

 1. Geatabhealach Teicneolaíochta WiSAR, Fiontar Éireann. 
 2. Ionad an Iarthuaiscirt d’Ard-Déantúsaíocht, Interreg V. 
 3. Ionad Bryde, Fuinneamh In-athnuaite, Interreg V. 
 4. Ionad um Leigheas Pearsantaithe, Interreg V. 
 5. Nuálaíocht agus Fiontraíocht. 
  1. i.    Dearadh, Nuáil , Cruthaitheacht, Fiontraíocht, (DICE) Acadamh Nuálaíochta.
  2. RAISE, Erasmus+.
  3. RE-START, Erasmus+
  4. I-STEP, Erasmus+
  5. TAOIDE, Fuinneamh an Aigéin, Horizon 2020.