Na Seirbhísí Lárnacha

If you need any help with practical, non-academic related issues at OTA Dún na nGall, then contact our administration staff. We have a full range of administrative services, for example:

Information Resource Centre

The Library is at the academic heart of the Institute. It is located on the ground floor of the LYIT to the left of the main entrance door. All registered students have full access to the library and services provided until 1 September of the following year. The Library endeavours to support the educational and research needs of staff and students. 

Estates 

The Estates department′s role is to provide buildings, grounds and facilities of the highest standard to the staff, students and the research community of the Institute, in a professional and safe manner.

Contact: +353 (0)74 918 6112 and maintenancerequests@lyit.ie

Airgeadas

Cuireann an Rannóg Airgeadais réimse seirbhísí ar fáil, ina measc:

  • Próiseáil párolla
  • Bainistíocht ar fheidhm cheannacháin na hInstitiúide
  • Cuirtear sonraisc chuig custaiméirí na hInstitiúide
  • Déantar monatóireacht ar chomhlíonadh na reachtaíochta ábhartha
  • Déantar cosaint ar shócmhainní seasta na hInstitiúide
  • Cuirtear tuarascálacha airgeadais ar fáil do pháirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha
  • Rannpháirteach in íocaíocht na ndeontas mac léinn

Tá Tuarascálacha um Íoc Pras, de bhun Cinneadh Rialtais Uimh. S29296 de 2 agus 8 Márta 2011 agus 28 Márta 2017, ar fáil anseo.

Ní féidir glacadh le horduithe ceannaigh ach amháin faoi réir ár dtéarmaí agus coinníollacha ceannaigh.

Tá an Rannóg Airgeadais lonnaithe I Seomra 1159 den phríomhfhoirgneamh (campas Leitir Ceanainn), agus is féidir fiosrúcháin a sheoladh chuig accounts@lyit.ie.

Computer Services 

The Computer Services department′s role within this is to provide technical services of the highest quality to the staff, students and the research community of the Institute, in a professional, legal and ethical manner.