Saotharlann WiSAR – Gréasán Geatabhealach Teicneolaíochta

WISARDéanann an Saotharlann Braiteoirí agus Taighde Feidhmeach gan Sreang (Saotharlann WiSAR) forbairt ar réitigh taighde agus tionscail a bhuí d’úsáid a bhaint as saineolas i Leictreonaic gan Sreang, Córais agus Bogearraí Leabaithe.  

Tá WiSAR ina pháirt de Ghréasán Geatabhealach Teicneolaíochta, acmhainn atá maoinithe ag Fiontar Éireann ar fud na tíre do thionscail ag seachadadh réitigh ar fhadhbanna margaidh do chomhlachtaí Éireannacha go háitiúil agus go náisiúnta.  

Tá trí sraith taighde i saotharlann WiSAR, siad sin Idirlíon na nEarraí, Monatóireacht Sláinte agus Rialú Tionscail, a chuidíonn le seachadadh a dhéanamh ar réimse leitheadach de chórais leictreonaice i roinnt de na hearnálacha margaidh, ar a n-áirítear sláinte, caitheamh aimsire, talmhaíocht agus fuinneamh in-athnuaite. Ceann de phríomhláidreachtaí WiSAR ná a chumas oibriú le comhlachtaí chun scileanna crua-earraí agus bogearraí a chur i bhfeidhm ar sain-fréamhshamhlacha oibre. 
Tá foireann WiSAR ar fáil chun cuidiú le comhlachtaí tionscadal a scóipeáil agus iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú chun an tionscadal a sheachadadh.  

Cliceáil anseo le níos mó eolais a fháil ar Saotharlann WiSAR. 

For Further Information Contact: 
An Dr Stephen Seawright
E: stephen.seawright@lyit.ie
T: +353 (0)74 918 6462
M: +353 (0)87 143 2234

Wisar Logos