Ár Mic Léinn & Ár gCampais

Faigh eolas ar shaol an champais in LYIT agus ar ár n-áiseanna úrscothach..

An Saol i nDún na nGall

Tá LYIT lonnaithe i gceann de na háiteanna is áille in Éirinn. Tá muid ábhartha gur féidir linn ár mbaile a thabhairt air. Tig leatsa chomh maith.

Spóirt & Áineas

Cibé spórt nó paisean éigin eile is fearr leat, beidh an deis agat a bheith rannpháirteach go gníomhach sa rud a bhfuil dúil agat ann.

Your Future

Do Thodhchaí

Tá ár gcúrsaí dírithe ar thionscal deartha le cuidiú leat d'uaillmhianta do shlí bheatha a chomhlíonadh ar feadh tamall fada.

Sláinte, Comhairleoireacht & Tacaíocht

Bhí sé lárnach inár gcultúr ariamh timpeallacht chothaithe chomhbhách a chruthú do na mic léinn go léir.