Bí i dTeagmháil

Foghlaim tuilleadh faoinár dtiomantas don taighde agus nuálaíocht, agus na deiseanna atá ar fáil ó thaobh na hacadúla agus an tionscail de:

John Andy Bonar
Ceannasaí Forbraíochta
Institiúid Teicneolaíochta
Leitir Ceanainn
Bóthar an Chalaidh
Leitir Ceanainn
Co Dhún na nGall
F92 FC93

(E): johnandy.bonar@lyit.ie
(T) +353 (0)74 918 6060