Baile  ›  Faoi  ›  Polasaithe & Foilseacháin  ›  Gaeilge san LYIT

Gaeilge san LYIT

Fáilte go dtí an mhír Ghaeilge dár suíomh gréasáin.

Tá an Institiúid tiomanta go hiomlán do chur chun cinn agus forbairt na Gaeilge ar an champas.

Sa mhír seo, gheobhaidh tú eolas fá Acht na dTeangacha Oifigiúla agus faoinár Scéim Teanga reatha, fá chúrsaí Gaeilge san LYIT, fá sheirbhísí trí mheán na Gaeilge san LYIT agus fá bhaill foirne atá líofa sa Ghaeilge, chomh maith le heolas fá imeachtaí a bhaineann leis an teanga agus dornán nasc chuig acmhainní i nGaeilge. Cliceáil ar na naisc thíos le haghaidh tuilleadh sonraí.

Cúrsaí Gaeilge san LYIT
Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003
Foireann & Seirbhísí trí Ghaeilge

Nascanna chuig Acmhainní trí mheán na Gaeilge
An Coimisinéir Teanga
Conradh na Gaeilge
Gaeilge.ie
Teastas Eorpach na Gaeilge

Rachel Akkoç
Teagmháil le hAghaidh Acht na dTeangacha Oifigiúla
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
Bóthar an Chalaidh
Leitir Ceanainn
Co Dhún na nGall
F92 FC93

T: +353 (0)74 918 6803 
E: gaeilge@lyit.ie