Conas Iarratas a Dhéanamh ar Chúrsaí Páirtaimseartha

Ní gá go stopfadh do chuid oideachais. Ofrálann LYIT réimse leitheadach deiseanna foghlama solúbtha. Faigh amach anseo conas iarratas a dhéanamh.

Laethanta Oscailte / Turais Campais

Ó na mic léinn atá ansin cheana féin, foghlaim tuilleadh faoi cad is cúis le LYIT a bheith ina háit ar dóigh le staidéar a dhéanamh inti.

An Dóigh le hIarratas a dhéanamh ar Chúrsaí Fochéime Lánaimseartha

Is é an chéad chéim go dtí todhchaí maith ná iarratas a dhéanamh. Tá gach rud atá de dhíth ort anseo.

Mic Léinn Idirnáisiúnta

Gach bliain cuireann muid fáilte roimh mhic léinn as gach cearn den domhan. Táimid ag súil le fáilte a chur romhat-sa chomh maith.

An dóigh le hIarratas a dhéanamh ar Chúrsaí Iarchéime Lánaimseartha

Nuair amháin atá an cúrsa staidéir is fearr leat roghnaithe agat, tig leat d'iarratas a dhéanamh. 

Táillí, Deontais & Scoláireachtaí

Ní miste cén cúlra nó uaillmhianta atá agat, tá na tacaíochtaí againne le cuidiú leat iad a bhaint amach.