Laethanta Oscailte / Turais Campais

Campus Tours

Tugann ár Lá Oscailte, Oícheanta Oscailte agus Lá Eolais deis iontach do mhic léinn ionchasacha tuilleadh eolais a fháil faoinár gcláir Chéime. Beidh baill foirne ónár ranna éagsúla ar fáil ag gach ceann d’ár ócáidí Laethanta Oscailte agus Oícheanta Oscailte. Deis atá ann freisin labhairt le mic léinn agus féachaint ar na háiseanna den scoth atá ar fáil ag LYIT.

De ghnáth tógann na scoileanna áitiúla a scoláirí chuig an ócáid sa bhus, ach ní ócáid í atá teoranta do lucht fágála scoil nó, fiú, do mhuintir na háite. Tá fáilte roimh chách, daoine lánfhásta agus foghlaimeoirí athdheise ina measc, freastal orthu. 

Táimid breá sásta freisin freastal ar chuairteoirí ó lasmuigh de Dhún na nGall freisin, bídís ina n-aonair nó ina ngrúpaí. Tá fáilte roimh thuismitheoirí de mhic léinn ionchasacha freisin. 

Ócáidí LYIT atá ag Teacht 2018

Oíche Oscailte LYIT  Déardaoin 10 Bealtaine, 3-7pm
Lá Oscailte LYIT Dé Céadaoin 22 Lúnasa, 11am-4pm