Rannpháirtíocht Pobail

Community-EngagementLeathnaíonn ár dtiomantas d’ár mic léinn amach chuig an bpobal i gcoitinne. Is rannpháirtíocht agus ról é a mbímid an-bhródúil as.

Tá sé cholún i straitéis LYIT i dtaca le malartú eolais, rannpháirtíocht pobail agus réigiúnach agus nuálaíocht:  

 • Struchtúir Eagraíochta agus Bainistíochta.
 • Teagasc, Foghlaim, Taighde agus Scaipeadh eolais.
 • Polasaí i dtaca le Maoin Intleachtúil (IP),
 • Tacaíocht infreastruchtúrtha.
 • Seirbhísí tacaíochta tráchtála. 
 • Forbairt agus tacaíocht fiontair. 

Trí thosaíocht a thabhairt don Nuálaíocht agus Fiontraíocht, tá luach á chur ag LYIT le Réigiún an Iarthuaiscirt ar na bealaí seo a leanas:

 • Feabhas a chur ar thaithí, infhostaitheacht agus fostaíocht na mac léinn
 • Barr feabhais a bhaint amach sa teagasc agus san fhoghlaim. 
 • Nuálaíocht i gcuir chuige Taighde, tionchar a bhaint amach agus acmhainní a aimsiú. 
 • Feabhas a chur ar phróisis do mhalartú eolais. 
 • Cuidiú le forbairt eacnamaíochta agus shóisialta áitiúil agus réigiúnach. 
 • Láithreacht idirnáisiúnta a chruthú.