Spotsolas ar Thaighde

Comhoibriú Taighde

Is páirtnéir straitéiseach í an LYIT i dtionscadail taighde le luach €31 milliún:

  • Geatabhealach Teicneolaíochta Fiontar Éireann, WiSAR, 2018-2022
  • Ionad Bryde, Tionscadal Interreg V um Fhuinneamh In-athnuaite 
  • Ionad Ard-Déantúsaíochta an Iarthuaisceart, Tionscadal Ard-Déantúsaíochta maoinithe ag  Interreg V
  • Ionad do Leigheas Pearsantaithe, Tionscadal um Leigheas Srathaithe maoinithe ag Interreg V
  • Saotharlann Taighde ar Anailísíocht Chognaíochta, Ionad Taighde ar Anailísíocht Sonraí
  • TAOIDE, Taighde um Fhuinneamh an Aigéin maoinithe ag Horizon 2020

Comhpháirtíochtaí Taighde ar Thionscal

Tá siad seo a leanas curtha i gcrích ag LYIT le blianta anuas:

  • 150+ Tionscadail um Dhearbháin Nuálaíochta le cliantchuideachtaí ar fud Poblacht na hÉireann agus Tuaisceart Éireann.
  • 50+ Tionscadail Comhleá le cliantchuideachtaí i dTuaisceart Éireann.
  • 10 Comhpháirtíochta Nuála le cliantchuideachtaí. 

Cás-staidéir roghnaithe ar Thionscadail Taighde in LYIT: