Deiseanna Taighde d’Iarchéimithe

Céimeanna Taighde san LYIT

Research-Opportunities

Ofrálann LYIT Céimeanna Taighde Máistir agus Dochtúra i bpáirtíocht idir na Scoileanna Gnó, Innealtóireachta, Eolaíochta agus Turasóireachta agus an Oifig Forbartha.

San am i láthair san LYIT, tá 20 mac léinn cláraithe faoi choinne Céimeanna Taighde sna disciplíní seo a leanas:

  • Gnó
  • Ríomhaireacht
  • Eolaíocht

Faightear maoiniú do Chláracha i gCéimeanna Taighde ó:

  • Deontas/sparánacht taighde seachtrach
  • Síolchiste LYIT
  • Cistiúchán Tionscail
  • Féinchistiúchán (€5,000 sa bhliain)

Moltar do ghnólachtaí agus do dhaoine aonair le smaointe taighde a theacht chun tosaigh le tograí a phlé leis an Oifig Forbartha. R-phost: John Andy Bonar, Ceann na Forbraíochta anseo.

Clár do Mháistir Taighde le Síolchiste LYIT

Sa chlár seo cuirtear ar fáil oiliúint ard-taighde do chéimithe le sárscileanna as a bhfaightear dámhachtain darbh ainm Céim Mháistir le Taighde. Mar chomhpháirt lárnach den chlár do Chéim Taighde san LYIT tá críochnú le déanamh ar Theastas struchtúrtha i gCleachtadh Taighde, Leibhéal 9. Go bunúsach, téitear i mbun na tograí seo i gcomhobair le páirtnéirí tionscail.  Maireann Céim Mháistir le Taighde de ghnáth dhá bhliain (lánaimseartha) nó trí bliana (páirtaimseartha).

Beidh iomlán deiseanna do cláracha Céimeanna Taighde ó dheontais taighde seachtrach nó ó Chlár Máistir Taighde maoinithe ag Síolchiste LYIT liostáilte anseo. 

Beidh liosta úr do 2018/2019 ar fáil go luath.

An Próiseas Iarratais

Ba chóir don iarratasóir a iarratas a chomhlánú i gcomhair leis an príomh-mhaoirseoir taighde atá molta agus é a chur chuig an Ceann Scoile ábhartha. 

Chun iarratas a dhéanamh ar Chéim Mháistir le Taighde nó ar chlár PhD, íoslódáil an fhoirm iarratais seo a leanas, le do thoil:  Admission to Research Masters Degree Register 

Cuir an fhoirm iarratais comhlánaithe ar ais chuig an Ceann Scoile ábhartha, le do thoil:

Scoil  Ceann Scoil Seoladh R-phoist Teileafón 
Gnó Michael Margey michael.margey@lyit.ie 074 918 6201
Innealtóireacht Denis McFadden denis.mcfadden@lyit.ie 074 918 6402
Eolaíocht Dr Gertie Taggart gertie.taggart@lyit.ie 074 918 6301
Turasóireacht  Dr Seán Duffy sean.duffy@lyit.ie 074 918 6602