Táillí, Deontais & Scoláireachtaí

Fees

Tá an Oifig Iontrála freagrach as riarachán na dTáillí agus na nDeontas do gach mac léinn san LYIT. Tá sé tábhachtach go mbeadh fios agat ar cad é an costas a d’fhéadfadh bheith ar do chúrsa agus an mbeadh tacaíocht airgid ar fáil duit le linn do chuid ama sa choláiste.

Má chliceálann tú ar na nascanna thíos gheobhaidh tú an t-eolas atá de dhíth ort faoi tháillí cúrsa agus na tacaíochtaí airgeadais atá ar fáil.

Táillí Cúrsa
Deontais Mic Léinn agus Cabhair Airgeadais
Scoláireachtaí
Modhanna Íocaíochta agus Sceideal
Aisíocaíochtaí
Íoc Táillí Anois

Tá an Oifig Iontrála lonnaithe ar an bhunurlár in aice leis an Phríomhdheasc Fáiltithe agus bíonn sí oscailte ón 9.00 – 1.00 agus 2.00 – 5.00, Luan go hAoine. Faoi choinne fiosrúcháin ar tháillí gabh go dtí an Oifig Iontrála nó faigh i dteagmháil linn ag an uimhir 074 9186125/9186129.