Ceantair & Ionaid Taighde

Tá cáil ar LYIT mar ionad nuálaíochta sa réigiún, rannpháirteach i dtionscadail ceannródaíochta a sheachadaíonn torthaí inláimhsithe.

Deiseanna Taighde d’Iarchéimithe

Tá ár gCéim Mháistir le Taighde ina dheis tionscadal nuála a dhéanamh i gcuideachta d'uaillmhianta acadúla.

Spotsolas ar Thaighde

Tá cultúr nuálaíochta cothaithe againn le fada an lá san Iarthuaisceart. Seo mar a choimeádann muid an rathúlacht sin.

Saotharlann WiSAR – Gréasán Geatabhealach Teicneolaíochta

Tugann saotharlann WiSar buntáiste do chomhlachtaí sa réigiún atá ábalta tarraingt ar shaineolas ár dtaighdeoirí agus áiseanna atá dírithe ar thionsclaíocht.

Comhpháirtíochtaí & Maoiniú Taighde

Tá an gaol a chothaíonn muid idir páirtithe acadúla agus tionscail ina bhuntáiste don réigiún go léir. Lena chois sin, cuidíonn muid le deiseanna maoiniúchain a éascú.

Bí i dTeagmháil

Foghlaim tuilleadh faoinár dtiomantas don taighde agus nuálaíocht, agus na deiseanna atá ar fáil ó thaobh na hacadúla agus an tionscail de.