about-top.jpg

Céim suntasach san Ardoideachas in Éirinn – CAT a sheoladh

Tá LYIT mórtasach as bheith mar chomhalta bunaidh den Chumann Ardoideachais Teicneolaíochta (CAT), eagras ionadaíoch don 14 Institiúid Teicneolaíochta in Éirinn

THEA Launch_3Apr17Tá LYIT mórtasach as bheith mar chomhalta bunaidh den Chumann Ardoideachais Teicneolaíochta (CAT), eagras ionadaíoch don 14 Institiúid Teicneolaíochta in Éirinn. Inniu (Dé Luain 3 Aibreán 2017) sheol an tAire Oideachais agus Scileanna, an tUas Richard Bruton TD, an cumann go foirmiúil.

Is céim suntasach san ardoideachas in Éirinn an CAT a sheoladh. Tugann sé deis do LYIT machnamh ar an méid atá déanta ag LYIT, chomh maith leis na hinstitiúidí teicneolaíochta eile, do phobal na hÉireann. Leis na blianta anuas tá réimse leathan ardoideachais tagtha chun cinn in Éirinn agus ról lárnach ag na hinstitiúidí teicneolaíochta ins an dul chun cinn sin.

Tá an-éagsúlacht ins na institiúidí atá páirteach sa Chumann Ardoideachais Teicneolaíochta ach tá an-chosúlachtaí eatarthu freisin – oiliúint phrintíseachta a sholáthar san ardoideachas; fiontraíocht agus taithí oibre a nascadh le chéile; tacaíocht réigiúnach a chur chun cinn; an clár digiteolaíoch; agus díriú láidir ar fhoghlaim atá bunaithe san láthair oibre.  

Is féidir linn an ról rathúil againn chun rochtain ar ardoideachas a leathnú a cheiliúradh, chomh maith leis an tslí inar éirigh linn an láthair oideachais mar bhac rochtana a scaoileadh, agus ar an gcaoi sin comhionannas agus comhtháthú sóisialta a neartú. 

Ag comhdháil bunaidh an lae inniu thug an Dr Charles Larkin ó Choláiste na Tríonóide an príomhaitheasc; léirigh sé gur cuid riachtanach den eacnamaíocht réigiúnach in Éirinn iad na hinstitiúidí teicneolaíochta, agus go gcruthaíonn gach post ag LYIT naoi bpost eile san eacnamaíocht áitiúil.

Cuireadh in iúl freisin ag comhdháil an lae inniu go bhfuil géarchéim mhaoinithe ag bagairt ar an earnáil teicneolaíochta tríúléibhéal agus go gcaithfear aghaidh a thabhairt ar an gceist sin. Tá laghdú 35% ar an deontas Stáit, tá laghdú 12% ar an líon bunaidh foirne, cosc ar infheistíocht chaipitil agus méadú 30% ar líon na mac léinn idir 2008 agus 2015. Tá an earnáil ag brath ar bhreis tairgíochta ón bhfoireann chumasach ach níl sé sin inbhuanaithe sa bhfadtéarma. 

Cuirimid fáilte roimh phlé an lae inniu ar iasachtaí bunaithe ar ioncam agus tacaímid go láidir leis an dtuairim nach cóir go gcuirfeadh réitigh maidir le maoiniú bac ar rochtain ag mic léinn.  

Is é an éacht is mó atá bainte amach ag an earnáil teicneolaíochta ná rochtain ar ardoideachas ag cuid mhór dar muintir a éascadh; tá réimse iliomad daoine leathnaithe againn chomh maith le treisiú le leas agus cáilíocht na beatha don phobal i gcoitinne.Mon, 03 Apr 2017 13:33:00 BST

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht