Foireann agus Seirbhísí trí Ghaeilge

Cuireann an LYIT  fáilte roimh fhiosrúcháin i nGaeilge.  Táimid ag déanamh ár ndícheall ag iarraidh fáil níos fusa a bheith agat ar ár seirbhísí trí mheán na Gaeilge, le cois fáil níos gaiste agus níos áisiúla a bheith agat ar ár mbaill foirne le líofacht Gaeilge.  Tá lúcháir orainn ár gcéad liosta poiblí de bhaill foirne ó gach rannóg san Institiúid atá breá sásta fiosrúcháin i nGaeilge a fhreagairt, chomh maith agus is féidir leo, a chur i do láthair.

I dtaca le hiomlán fiosrúchán ginearálta, cuir ríomhphost chuig gaeilge@lyit.ie, le do thoil. 

Daoine ainmnithe i ngach oifig chun fiosrúcháin i nGaeilge a fhreagairt

Roinn Teagmhálaí 1 Teagmhálaí 2 Seoladh Ríomhphoist
Fiosrúcháin ríomhphoist i nGaeilge     gaeilge@lyit.ie
Fiosrúcháin ghinearálta ar an teileafón i ndáil le Gaeilge san LYIT Rachel Akkoç
074 91 86803
  rachel.akkoc@lyit.ie
Clárlann/Iontrálacha
Maidir le fiosrúcháin ghinearálta ag baint le hiontráil, pointí, tairiscintí, glacadh le tairiscintí, clárú, athchur 
iontrála, scrúduithe, aistriú, táillí &rl., gabh i dtús báire go dtí 
Claire McLoone
074 91 86124
  claire.mcloone@lyit.ie
Oifig an Bhainisteora T.F. Fiona Gallagher
074 91 86142
  fiona.gallagher@lyit.ie
Oifig na nEastát Mary Daly
074 91 86110
   
Leabharlann Maeve McCauley
074 91 86153
Fiosrúcháin teileafóin amháin, le do thoi
John Devlin
074 91 86152
john.devlin@lyit.ie
An Dánlann
(Ionad Ilchuspóireach)
RoseAnn McGinley
074 91 86818
I gcomhair fiosrúcháin ghinearálta i ndáil leis na háiseanna sa Dánlan
  roseann.mcginley@lyit.ie
Ionad Spóirt RoseAnn McGinley
074 91 86000
Helen Kennedy
074 91 86868
helen.kennedy@lyit.ie
Seirbhís Leighis  & Comhairleoireachta Brenda Hamilton
074 91 86855
Fiosrúcháin ghinearálta amháin 
  brenda.hamilton@lyit.ie
Oifig na nGairmeacha Catherine Lyster
074 91 86812
  catherine.lyster@lyit.ie
Aontas na Mac Léinn
Mary O'Shea
074 91 86820 /
086 7702701
  supresident@lyit.ie
Oifig ACCESS Anne Brennan
074 91 86175
  anne.brennan@lyit.ie
Oifig an Rúnaí/Ceannasaí Airgeadais Aingeal Bonnar
074 91 86037
  aingeal.bonnar@lyit.ie
Airgeadas/Párolla Aingeal Bonnar
074 91 86037
  aingeal.bonnar@lyit.ie
Oifig na nAcmhainní Daonna Linda McGlinchey
074 91 86043
  linda.mcglinchey@lyit.ie
Scoil Staidéir Ghnó
An Roinn Dlí agus Daonnachtaí Caitlín Conluain
074 91 86221
  caitlin.conluain@lyit.ie
An Roinn Staidéir Ghnó Caitlín Conluain
074 91 86221
  caitlin.conluain@lyit.ie.
An Roinn Dearaidh agus Meáin Chruthaitheacha Nollaig Crombie
Fiosrúcháin le ríomhphost 
amháin, le do thoil
  nollaig.crombie@lyit.ie
Scoil na hEolaíochta
John McGarvey
074 91 86360
Christina Forbes
Fiosrúcháin le ríomhphost amháin, le do thoil.
Scoil na hInnealtóireachta
Anne Boner
074 91 86403
Suzanne Boyle
074 91 86406
anne.boner@lyit.ie        suzanne.boyle@lyit.ie
An Scoil Turasóireachta, Na Cealla Beaga
Aisling Kennedy
074 91 86614
Ciarán Ó'hAnnracháin
074 91 86603
aisling.kennedy@lyit.ie 
ciaran.ohannrachain@lyit.ie