about-top-full-width.jpg

Tráthnóna Oscailte 2016

Cúrsaí Lánaimseartha, Iarchéime, Páirtaimseartha

 

 Dáta:  11 Bealtaine 2017
 Am:  14.00-19.00
 Áit:  Príomhchampas Leitir   Ceanainn

An Todhchaí Agatsa….An Fócas Againne!

  • An bhfuil tú ag fágáil na scoile agus suim agat tuilleadh eolais a fháil faoi chúrsaí 2017/2018 againne?
  • An bhfuil tú dífhostaithe faoi láthair agus suim agat tuilleadh eolais a fháil faoi chúrsaí Springboard atá ar fáil ag LYIT?
  • An bhfuil suim agat cur le do scileanna agus an cháilíocht Iarchéime sin a bhaint amach a chuirfidh ar aghaidh tú chuig an chéad leibhéal eile?
  • An bhfuil malairt saoil uait agus suim agat tabhairt faoi chúrsa páirtaimseartha?

Má fhreagraíonn tú TÁ ar cheann ar bith de na ceisteanna seo, is gá duit teacht chuig an Tráthnóna Oscailte againn chun tuilleadh eolais a fháil faoin réimse cúrsaí atá le tairiscint againn ag LYIT.  

Cabhróimid leat na roghanna atá ar fáil duit maidir le dearcadh oideachais a léiriú. Is tráthnóna faisnéise é seo a rachaidh go mór chun tairbhe duit.

Léireofar na cláir uile - Lánaimseartha, Iarchéime, Páirtaimseartha agus Springboard - atá á dtairiscint ag LYIT don bhliain acadúil 2017/2018.

Updated: Tue, 02 May 2017 13:38:07 BST

Tráthnóna Oscailte 2016

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht