about-top.jpg

An bhua le mic léinn ón LYIT dhá bhliain as a chéile.

Is iad foireann mac léinn ón LYIT a rug an bhua leo i gcomórtas CIOB i Réigiún an Iarthuaiscirt don dara bliain as a chéile..

CIOB competition 2012 Mic léinn ag ceiliúradh a mbua suntasach sa ‘Dúshlán Mac Léinn’ a eagraíonn Institiúid Cairte na Foirgníochta (CIOB).
Sa ghrianghraf (ó chlé): Phil Ward ó Xthratherm (urraí); Martin Cushnahan, Cathaoirleach CIOB, Tuaisceart Éireann; Karen Barber, BSc i Suirbhéireacht Chainníochta; Ceranda Argue, BSc (Onór.) in Innealtóireacht Shábháilteachta Dóiteáin; David Little, Moltóir an Chomórtais agus Stiúrthóir Réigiúnach NHBC, Tuaisceart Éireann; Joseph Grant, BSc i bhFoirgníocht & Teicneolaíocht Dóiteáin; agus Mark Buchanan, BSc (Onór.) in Innealtóireacht Shábháilteachta Dóiteáin.

Bhí an bhua le foireann A de na mic léinn atá ag staidéar Innealtóireacht Shibhialta agus Foirgníochta san LYIT i mbabhta réigiúnach an tuaiscirt den chomórtas ‘Dúshlán Mac Léinn’, a eagraíonn Institiúid Chairte na Foirgníochta (CIOB) don dara bliain i ndiaidh a chéile. Reáchtáladh an comórtas sa Southern Regional College, Port a Dúnáin, ar na mallaibh agus, ag glacadh páirte, bhí cúig ghrúpa mac léinn ó choláistí agus ollscoileanna i gCúige Uladh. Bhí ar na mic léinn réiteach a fháil ar fhadhb dheacair i mbainistiú foirgníochta agus é sin a dhéanamh os coinne baill de CIOB, léachtóirí agus a gcomhghleacaithe -  tasc crua go leor os comhair lucht féachana a raibh neart saineolais acu. Mar sin féin, níor chuir na néaróga isteach orthu agus ba iad an cheathrar mac léinn ón LYIT a raibh an bhua leo sa chéad áit.

Rinne na mic léinn seo a leanas ionadaíocht don LYIT: Ceranda Argue agus Mark Buchanan, mic léinn ceathrú bliana do Chéim Onóracha in Innealtóireacht Shábháilteachta Dóiteáin; Joseph Grant (tríú bliain, Foirgníocht & Teicneolaíocht Dóiteáin); agus Karen Barber (tríú bliain, Suirbhéireacht Chainníochta). Ba iad Austin Sammon agus Rory McShane, Léachtóírí san LYIT a bhí, mar chomhairleoirí don ghrúpa agus bhí siad in éineacht leo chuig an chomórtas. Bhí siad thar a bheith bródúil as an cheathrar agus iontach sásta leis an toradh sármhaith, "Rinne gach duine acu go fíormhaith cé go raibh siad faoi bhrú. Is éacht ar dóigh é dúinne," a dúirt Austin Sammon.

Ba é an Metropolitan College, Béal Feirste, a bhí sa dara háit agus fuair an Southern Regional College an tríú háit. Bronnadh duais airgid £100 ar gach ball den fhoireann chomh maith le corn buan agus teastais. Beidh babhta réigiúnach an Deiscirt ar siúl i Luimneach ar an 16 Feabhra. Roghnófar foireann an LYIT, nó an fhoireann a mbeidh an bhua acu i mbabhta réigiúnach an Deiscirt, chun ionadaíocht a dhéanamh d’Éirinn sa bhabtha ceannais den ‘Dúshlán Mac Léinn’ CIOB don Ríocht Aontaithe agus d’Éirinn, in Ascot i mí Mhárta 2012.

Thréaslaigh Paul Hannigan, Uachtarán an LYIT, leis na mic léinn, "Taispeánann sé mianach agus éirim ár gcuid mac léinn atá ag iomaíocht go náisiúnta agus ag buachaint. Comhghairdeas le foireann mac léinn an LYIT. Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl fosta do bhaill foirne na hInstitiúide a thug a gcuid ama agus a ndíograis ar mhaithe le tacaíocht a thabhairt do na mic léinn seo."Thu, 01 Mar 2012 12:02:00 GMT

Nuacht & Imeachtaí

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht