about-top.jpg

Mic Léinn ón LYIT ag déanamh físeáin ceoil de dhaoine as Dún na nGall a bhfuil a gcuid tallann sa cheol ag nochtadh

Mic léinn sna Meáin Dhigiteacha Chruthaitheacha ag stiúradh ceoltóirí áitiúla le tallann ceoil

Battle of the Bands_Nov & Dec11_3Mar pháirt dá modúl i gcumarsáid chruthaitheach sa chúrsa céime sna Meáin Dhigiteacha Chruthaitheacha, rinne grúpa de mhic léinn ón LYIT stiúradh agus léiriúchán ar dhornán fiseán de dhaoine áitiúla ag seinm a gcuid ceoil ar na mallaibh. Iarradh ar na mic léinn tríú bliana scannánaíocht a dhéanamh ar an bhanna ceoil nó ar an cheoltóir trí úsáid a bhaint as ceamaraí tríthoiseacha ardghléine agus ansin an píosa scannáin a chur in eagar sa dóigh go mbeadh fiseán éifeachtach ceoil stiúideo-bhunaithe curtha ar fáil. Is aisling a leithéid sin do go leor mac léinn. Ba iad seo a leanas na ceoltóirí a ghlac páirt: na 21 Outs, Mojo GoGo, Red Light Inferno, In Their Thousands, agus na hamhránaithe/cumadóirí amhrán Emily Whelan, Deirdre Doherty agus Riaghan O'Callaghan (amharc ar na Nascanna Úsáideacha thíos).

Battle of the Bands_Nov & Dec11_2 Baineadh úsáid as cur chuige nuálach don togra seo ar mhaithe le taithí phraiticiúil a chur ar fáil do na mic léinn agus ag an am céanna fuair na bannai an deis léiriúchán beo a thabhairt os coinne lucht éisteachta a bhí faoi dhraíocht acu, maraon le físeán bolscaireachta fosta!

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Pat Campbell, Léachtóir ar an chúrsa sna Meáin Dhigiteacha Chruthaitheacha “Bhí na torthaí ar fheabhas. Deis ar dóigh a bhí ann do na bannaí agus na hamhránaithe, agus do na mic léinn. Bhí sineirgíocht thar a bheith maith i gceist i dtabhairt le chéile an dá dhream chun aithris a dhéanamh ar suíomh fíor. Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl do na ceoltóirí go léir a bhí rannpháirteach, agus do Greg Gorman ó Tobchlub na gCruach Gorm (Bluestacks Jam Club) a chuidigh le heagrú na mbannaí.”

Battle of the Bands_Nov & Dec11_1 Tá an cúrsa sna Meáin Dhigiteacha dírithe ar chruthaitheacht a spreagadh agus a chur i bhfeidhm i suíomhanna fíora. Tá cáil náisiúnta bainte amach ag iomlán na n-oirfideach agus tá inspreagadh a chur ar fáil acu do na mic léinn chun a ndícheall cruthaitheach a dhéanamh agus rud éigin a chruthú a léireoidh stíl agus fís an bhanna.”

Fortheideal grianghraf #1: Mic Léinn 3ú Bliana ón Chúrsa sna Meáin Chruthaitheacha san LYIT ag stiúradh físeáin ceoil don bhanna as Doire darb ainm Mojo GoGo. Taispeánadh pictiúr den bhanna seo ar chlúdach Hotpress, an foilseacháin de cheol Éireannach, agus tá ag éirí go hiontach maith leo ag tabhairt tacaíochta do bhannaí macasamhail Ash, Kelis agus na Horslips.

Fortheideal grianghraf #2: 21 D’oscail Outs ceolchoirmeacha do bhannaí Éireannacha macasamhail Republic of Loose, Na Coronas agus Jape i measc cinn eile.

Fortheideal grianghraf #3: Is as Ard a’Rátha d’Emily Whelan atá ag ceol i rith a saoil. D’eisigh Emily EP i mí na Nollag agus tiocfaidh a céad albam ar an mhargadh san Earrach seo.

NASCANNA ÚSÁIDEACHA

BA sna Meáin Dhigiteacha Chruthaitheacha
BA (Onór) i nDearadh Grafach
21 Outs
Mojo GoGo
Red Light Inferno
Emily Whelan
Riaghan O'CallaghanFri, 10 Feb 2012 12:04:00 GMT

Nuacht & Imeachtaí

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht