about-top.jpg

Fáiltíonn IT Leitir Ceanainn roimh Chathaoirleach nua ar an mBord Rialaithe

Cathaoirleach Nua ar an mBord Rialaithe ceaptha.

Governing Body Chair Bhí Aodh Ó Domhnaill, POF Errigal Seafood atá bunaithe ar an gCarraig, ina Chathaoirleach ar Bhord Rialaithe LYIT ar feadh téarma cúig bliana; an tseachtain seo, thug sé uaidh an post chuig an Cathaoirleach nua, Henry McGarvey, Pramerica Systems Ireland.

Dúirt Paul Hannigan , Uachtarán LYIT, agus é ag tagairt don saothar a rinne an tUas. Ó Domhnaill, “Thug Aodh ionchur agus treoir sárluachmhar don straitéis a tugadh chun cinn le haghaidh IT Leitir Ceanainn. Chuidigh sé linn chun nascálacha le tionscail a neartú agus chun ár gcuspóirí a bhaint amach. Tá a fhios agam go dtacaíonn mo chomhghleacaithe ar an mBord Rialaithe liom ag gabháil buíochais le hAodh as a chuid iarrachtaí agus as a shaothar.”

Ag caint faoina cheapachán nua, dúirt Henry McGarvey, Stiúrthóir Bainistíochta Pramerica Systems Ireland, “Tá caidreamh idir Pramerica agus LYIT le fada an lá agus cláir rathúla tugtha chun cinn i gcomhar againn chun riachtanais tionscail a fhreastal. Tá áthas orm gur ceapadh mé mar Chathaoirleach ar an mBord Rialaithe agus táim ag tnúth le cuidiú le rath leanúnach IT Leitir Ceanainn.”

Is fochuideachta, atá freagrach as forbairt bogearraí agus ionad teagmhála, é Pramerica Systems Ireland Limited de Prudential Financial Inc (atá lonnaithe ins na Stáit Aontaithe). D’ainmnigh The Great Place to Work Institute Ireland Pramerica mar cheann de na comhlachtaí is fearr in Éirinn maidir le cúinsí oibre. Faoi láthair, tá breis agus 800 duine fostaithe ag Pramerica i gContae Dún na nGall.Tue, 20 Dec 2011 13:55:00 GMT

Nuacht & Imeachtaí

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht