about-top.jpg

LYIT ainmnithe mar neasach san rangú náisiúnta tríú leibhéal

B’é LYIT ba mhó feabhais san treoir náisiúnta rangaithe

LYIT exterior photo 1 Ainmníodh LYIT mar neasach (an dara áit) sa ghradam Institiúid Teicneolaíochta ag an Sunday Times University Guide. Foilsítear an Treoir seo gach bliain agus bíonn an-tionchar aige ar thusimitheoirí agus ar mhic léinn maidir le coláiste tríú leibhéal a roghnú.

Léim an tInstitiúid ón 18ú go dtí an 10ú ait i dtábla rangaithe an Sunday Times – an t-institiúid is mó feabhais ar an liosta. Ar na cúiseanna a luadh mar bhonn leis seo bhí feabhsaithe móra ar fud an choláiste, dúbláil mhaoinithe um thaighde, an chéad Ionad um Fhuinneamh Gaoithe agus pleananna maidir le leathnú breise sa choláiste in 2012.

Ag labhairt dó faoi rangú LYIT i mbliana, dúirt an tUachtarán Paul Hannigan, “Táimid dírithe ar chúrsaí ábhartha den scoth a sholáthar do na mic léinn againn. Táimid i gcónaí ag obair le lucht tionscail chun riachtanais fadtéarmacha maidir le cáilíochtaí a léiriú – Fuinneamh Gaoithe, Turasóireacht agus Ríomhaireacht. Tá fís againn leanúint orainn ag leathnú ár gcuid áiseanna chun freastal ar na riachtanais sin. Gabhaim buíochas leis na baill foirne ag LYIT a oibríonn gan staonadh i dtreo oideachais atá ábhartha agus idirghabhálach. Tá an t-aitheantas sin tuillte go maith acu.”

Tháinig Coláiste na hOllscoile, Corcaigh sa chéad áit san earnáil Ollscoile, agus bhí Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath sa chéad áit o na hInstitiúidí Teicneolaíochta.Mon, 30 Jan 2012 11:48:00 GMT

Nuacht & Imeachtaí

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht