about-top.jpg

LYIT – an chéad Institiúid Ardoideachais in Éirinn mar láthair ag Scoil Samhraidh chlúiteach EurOMA

EurOMA Summer School_Jun17_1‌‌Tháinig toscairí ó 13 thír chuig LYIT ag freastal ar an 8ú Scoil Samhraidh ag an European Operations Management Association (EurOMA). Ba í seo an chéad uair a tionóladh an ócáid chlúiteach taighde seo ag coláiste nó ollscoil in Éirinn. Thug dearcadh idirnáisiúnta na comhdhála seo deis iontach do LYIT an Institiúid agus an réigiún a chur chun cinn.

Bhí Scoil Samhraidh EurOMA ar siúl ó 25 go 29 Meitheamh; ba é príomhthéama na hócáide ná ‘Buntáiste Iomaíoch a bhaint amach trí Oibríochtaí’. Díríodh ar ghnéithe ar leith gach lá, ar a n-áirítear: inbhuanaitheacht, bainistíocht shlabhra an tsoláthair; EurOMA Summer School_Jun17_2comhtháthú; straitéis; agus oibríochtaí domhanda.   

Ba é an Dr George Onofrei, Léachtóir in Oibríochtaí agus Slabhra an tSoláthair ag LYIT, a thionscnaigh an iarracht chun an ócáid seo a thabhairt chuig LYIT agus bhí áthas air gur éirigh leis an iarracht. Dúirt an Dr Onofrei, “Ócáid fhoghlama ar leith a bhí anseo do thoscairí gur spéis leo taighde turgnamhach ar leibhéal oibríochtaí agus shlabhra an tsoláthair araon. Chuidigh an t-idirghníomhú leis an bhfoireann teagaisc leo san a bhí rannpháirteach téamaí bainteacha EurOMA Summer School_Jun17_3taighde a shainiú agus tugdh deis dóibh líonrú, ní amháin lena gcomhchéimithe, ach freisin le taighdeoirí tosaíocha sa phobal oibríochtaí agus shlabhra an tsoláthair. Bhí iomaíocht ghéar againn ó institiúidí eile ardoideachais chun Scoil Samhraidh EurOMA a shuíomh agus bhí áthas orainn an scoil a shuíomh ar champas LYIT.”

Dúirt Paul Hannigan, Uachtarán LYIT, “Is iontach ócáid chomhpháirtíochta idirnáisiúnta mar Scoil Samhraidh EurOMA chun an Institiúid a chur cinn imeasc institiúidí ardoideachais ar fud an domhain. D’éirigh le LYIT an ócáid seo a fháil agus tugadh deiseanna iontacha líonraíochta don Institiúid EurOMA Summer School_Jun17_4dá thoradh. Bhí áthas orainn na toscairí a fháiltiú chuig an campas agus chuig an Iarthuaisceart, agus tá súil againn go bhfeicfimid anseo arís iad go minic.”

Ba aidhm lárnach ag an Scoil Samhraidh seo oibríochtaí agus bainistíocht shlabhra an tsoláthair a mheas, agus ról lárnach acu maidir le táirgiúlacht oibríochtaí a fheabhsú. Dúirt an Dr Onofrei freisin, “Chun buntáiste iomaíoch a bhunú trí oibríochtaí, is gá tuiscint a fháil faoi chonas a chuireann bainistíocht oibríochtaí agus shlabhra an tsoláthair le fás táirgiúlachta. Trí naisc a chruthú le Scoil Samhraidh EurOMA, ar théamaí mar inbhuanaitheacht, bainistíocht shlabhra an tsoláthair agus oibríochtaí idirnáisiúnta domhanda, cuirfear ar chumas LYIT céimithe a chur ar an eolas atá de dhíth orthu chun tacaíocht a thabhairt do chomhlachtaí áitiúla ins na réimsí seo.”

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil faoi Scoil Samhraidh EurOMA.

Teideal phictiúir #1:
I dteannta le toscairí ag Scoil Samhraidh an  European Operations Management Association ag  LYIT bhí an  Dr George Onofrei, Léachtóir LYIT (an dara duine ar dheis sa tsraith láir), agus an tOllamh  Kasra Ferdows, Ollscoil Georgetown Washington (ar dheis sa tsraith láir).  Ba ócáid idirnáisiúnta go fírinneach an Scoil Samhraidh, le daoine ó 20 náisiúntacht agus 13 thír ag freastal ann.

 Fri, 07 Jul 2017 12:44:00 BST

news

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht