about-top.jpg

Meabhrán Tuisceana sínithe ag LYIT agus ERNACT

LYIT agus ERNACT le hobair le chéile chun leibhéil na nuálaíochta agus an taighde a ardú i limistéar trasteorann an Iarthuaiscirt

Ernact MOU_May17Tá Meabhrán Tuisceana sínithe ag LYIT agus ERNACT (www.ernact.eu) chun comhoibriú a spreagadh idir foireann taighde agus léachtóireachta LYIT agus na heagraíochtaí ar fud na hEorpa atá ina mbaill den líonra réigiún ERNACT. Is le réimse na teicneolaíochta digití is mó a bhainfidh an comhoibriú seo.

Is comhpháirtíocht thrasteorann í ERNACT faoi stiúir Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin agus Comhairle Contae Dhún na nGall agus mheas Cathaoirleach ERNACT, an Comhairleoir Niamh Kennedy “go neartódh síniú an mheabhráin tuisceana comhoibriú taighde ar fud limistéar trasteorann an Iarthuaiscirt”.

Ina theannta sin, dúirt Uachtarán LYIT, Paul Hannigan, “go bhfuil LYIT ag freagairt don riachtanas le leibhéal na nuálaíochta agus an taighde digitigh atá ar bun i nDúna na nGall agus an Iarthuaisceart a ardú, agus leanúint den chomhoibriú trasteorann atá ar siúl idir LYIT CoLab agus Catalyst i nDoire agus sa tSrath Bán. Cuideoidh comhoibriú trí ERNACT linn ár naisc don aistriú taighde agus teicneolaíochta a leathnú chuig líonra níos leithne de réigiúin agus ollscoileanna”.

Áiríonn scóip an chomhoibrithe a shamhlaítear na nithe seo a leanas:   

  • Comhoibriú chun cuidiú leis an bhforbairt ar straitéisí agus tionscnaimh nuálaíochta dhigiteach i limistéar trasteorann Iarthuaisceart na hÉireann.
  • Cuidiú le comhoibriú ar chlár oibre digiteach idir LYIT/ERNACT agus Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin.
  • Catalú ar chómhalartú eolais agus comhoibriú idir comhpháirtithe líonra ERNACT agus earnáil an tríú leibhéal sna réigiúin ERNACT.

Dar le Colm Mc Colgan, Bainisteoir Ginearálta ag ERNACT, “bhí méadú ar an éileamh ar fud na hEorpa agus na réigiún ERNACT chun feabhas a chur ar rannpháirtíocht an tríú leibhéal i straitéisí nuálaíochta réigiúnacha”.Tue, 06 Jun 2017 14:55:00 BST

news

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht