about-top-full-width.jpg

Cead Isteach

Lá Oscailte ag LYIT 2017

Beidh Lá Oscailte ar siúl Dé hAoine 24 Samhain 2017 (9.30 am – 3.15 pm).

Is deis iontach í seo do dhuine ar bith atá ag féachaint ar LYIT le tuilleadh a fháil amach faoinár gcúrsaí céime in:

  • Eolaíocht
  • Altranas, Cúram Leanaí agus Cúram Sóisialta
  • Ríomhaireacht
  • Turasóireacht, Fáilteachas, Ealaíona Cócaireachta agus Teicneolaíoch an Bhia
  • Daonnachtaí, Dlí, Teangacha agus Spóirt
  • Innealtóireacht
  • Gnó
  • Dearadh

Is deis í freisin labhairt le mic léinn agus léachtóirí agus breathnú ar an háiseanna den scoth atá ar fáil anseo san Institiúid.

De ghnáth tugann na scoileanna áitiúla a scoláirí chuig an imeacht seo ar bhus, ach ní imeacht é díreach do dhaoine atá ag fágáil na scoile ná do dhaoine áitiúla, tá fáilte roimh gach duine freastal air. Cuirimid fáilte ar leith roimh fhoghlaimeoirí lánfhásta agus athdheise. Táimid lánsásta freisin déileáil le cuairteoirí lasmuigh de Dhún na nGall, ar bhonn aonair nó i ngrúpaí. Tá fáilte roimh thuismitheoirí daoine a d'fhéadfadh a bheith ina mic léinn freastal air.

LYIT Open Day Schedule

LYIT Open Day Map

Updated: Thu, 16 Nov 2017 11:32:51 GMT