admission.jpg

Cead Isteach

Fáilte chuig an Oifig Iontrála

Cuidíonn an fhoireann Iontrála le mic léinn, tuismitheoirí agus múinteoirí le réimse de nithe praiticiúla.  Is féidir leo sonraí iomlána a thabhairt duit maidir le riachtanais iontrála, córas na bpointí, nósanna imeachta um iarratais, táillí agus deontais.  Tugann siad aire d’iarratais Lár-Oifig Iontrála (CAO) agus iarratais dhíreacha chuig ITLC. Ina theannta sin, tá an fhoireann Iontrála i bhfeighil na ngnásanna clárúcháin ar fad do mhic léinn, íocaíocht táillí agus taifid na mac léinn. Tá eolas tábhachtach faoi chuid mhór de na topaicí seo ar fáil trí chliceáil ar na cnaipí bándearga cuí ar an taobh dheis den scáileán seo. Mura bhfuil tú ábalta an t-eolas atá de dhíth ort a aimsiú ansin, is féidir teagmháil a dhéanamh le foireann na hOifige Iontrála le fón, le r-phost, nó trí theacht chuid an bpríomhoifig fáilte go pearsanta.

Le haghaidh fiosruithe ginearálta iontrála téigh i dteagmháil le hOifig na nIontrálacha ar 074 9186000.

Chun cuairt ar scoil a iarraidh nó chun fiosrú faoi bhaill foirne LYIT a bheith i láthair ag ócáidí gairme, nó chun fiosrú a dhéanamh maidir le cuairteanna ar an gcampas nó faoin Lá Oscailte, déan teagmháil leis an Oifigeach Caidrimh Scoileanna ag (074) 918 6103, fiona.kelly@lyit.ie nó féach http://www.lyit.ie/admissions/schoolsliaison/

 

 

Updated: Fri, 10 Nov 2017 09:47:33 GMT