no-flash.jpg This site requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Download it from www.adobe.com

Fáilte go LYIT

Faigh amach faoi dheiseanna oideachais tríú leibhéal spreagúla in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn. Tá dhá champas atá faoi bhláth againn in Iarthuaisceart na hÉireann: Leitir Ceanainn agus na Cealla Beaga. Inár Scoileanna Gnó, Innealtóireachta, Eolaíochta agus Turasóireachta cuirtear réimse leathan de chláir ar fáil, agus dámhachtainí suas chomh fada leis na leibhéil Máistreachta agus Dochtúireachta. » Foghlaim tuilleadh

SCÉALTA MAC LÉINN

Pauric, Céimí sa Ríomhaireacht Fheidhmeach

B'aoibhinn liom foghlaim faoi na bealaí cumarsáide satailíte agus móibíleacha agus criptiú slándála agus líonraí ríomhairí - iad ar fad an-cheannródaíoch agus an-spreagúil. Bhí mo chuid léachtóirí ar fheabhas. »Léigh tuilleadh scéalta

Nuacht & Imeachtaí

Síníonn BOO Dhún na nGall agus LYIT Comhaontú Stairiúil
Tá comhaontú stairiúil sínithe ag Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOO) Dhún na nGall, Anne McHugh, Uas. agus Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn (LYIT), Paul Hannigan, Uas. chun méadú ar an gcomhar agus ar an gcomhoibriú idir an dá eagras i réigiún an iarthuaiscirt. Mar atá faoi láthair, cláraíonn LYIT cheana líon suntasach scoláirí ó scoileanna in BOO Dhún na nGall agus freisin trí earnáil an bhreisoideachais agus na gcoláistí iar-Ardteistiméireachta gach bliain. Beidh méadú suntasach ar an líon seo toisc go bhfuil bonn foirmiúil curtha ag LYIT agus BOO Dhún na nGall lena naisc, a chuideoidh le conairí atá cothrom agus gan uaim a chruthú a chruthú do scoláirí. Cuideoidh an comhaontú leis an soláthar atá ann cheana a leagan amach agus le soláthar amach anseo a dhéanamh níos éifeachtaí d’fhonn a chinntiú go mbíonn na deiseanna is fearr oideachais agus oiliúna ann.  » Léigh tuilleadh

Seachtain Feasachta Gairmeacha, 8 – 11 Feabhra
Bí páirteach sa tSeachtain Feasachta Gairmeacha 2016, chun do ghairm féin a sheoladh agus do chuid iarratais ar phoist a chur amach os comhair an tsaoil ar na cúiseanna cearta.  » Léigh tuilleadh

Mic Léinn LYIT ar Chomhdháil Idirnáisiúnta na nÓg sa Téaváin?
 » Léigh tuilleadh

‘Lá Thionscal na Tógála LYIT 2015’- an lucht tionscail agus an lucht acadúil a thabhairt le chéile
 » Léigh tuilleadh

Tuilleadh Nuachta »