no-flash.jpg This site requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Download it from www.adobe.com

Fáilte go LYIT

Faigh amach faoi dheiseanna oideachais tríú leibhéal spreagúla in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn. Tá dhá champas atá faoi bhláth againn in Iarthuaisceart na hÉireann: Leitir Ceanainn agus na Cealla Beaga. Inár Scoileanna Gnó, Innealtóireachta, Eolaíochta agus Turasóireachta cuirtear réimse leathan de chláir ar fáil, agus dámhachtainí suas chomh fada leis na leibhéil Máistreachta agus Dochtúireachta. » Foghlaim tuilleadh

SAOL MAC LÉINN

Lá i Saol Mic Léinn de chuid LYIT

An bhfuil suim agat tuilleadh a fháil amach faoi bheith i do mhac léinn in LYIT?  Más ea, breathnaigh ar an bhfíseán atá againn.
» Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh

Nuacht & Imeachtaí

GLACANN VICTORY SCHOLARS ÁITEANNA AG IT LEITIR CEANAINN
Glacann Victory Scholars Áiteanna ag IT Leitir Ceanainn Le buíochas do Rory McIlroy agus Sport Changes Life  » Léigh tuilleadh

FÓGRAÍODH LYIT MAR CHOMHPHÁIRTÍ OIDEACHAIS AGUS STÍL MHAIREACHTÁLÁ AG CLG DHÚN NA nGALL
Meabhrán Tuisceana Trí Bliana sínithe ag LYIT agus CLG Dhún na nGall  » Léigh tuilleadh

TEASTAS I dTURASÓIREACHT MARA & BIA MARA BUNÚSACH
Tá an cúrsa ina phríomhpháirt de Chonair Chósta an Atlantaigh i nDún na nGall  » Léigh tuilleadh

Deiseanna dul chun cinn ar Leith do mhic léinn Teicneolaí Cógaslainne LYIT
Comhaontú foirmiúil idir Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn agus Ollscoil Uladh a thugann deiseanna dul chun cinn ar leith san Iar-Thuaisceart do mhic léinn Teicneolaí Cógaslainne LYIT  » Léigh tuilleadh

TÚS STAIRIÚIL AG LYIT AGUS COMHAIRLE CONTAE DHÚN na nGALL
Síníonn LYIT agus Comhairle Contae Dhún na nGall Meabhrán Tuisceana  » Léigh tuilleadh

Tuilleadh Nuachta »