no-flash.jpg This site requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Download it from www.adobe.com

Fáilte go LYIT

Faigh amach faoi dheiseanna oideachais tríú leibhéal spreagúla in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn. Tá dhá champas atá faoi bhláth againn in Iarthuaisceart na hÉireann: Leitir Ceanainn agus na Cealla Beaga. Inár Scoileanna Gnó, Innealtóireachta, Eolaíochta agus Turasóireachta cuirtear réimse leathan de chláir ar fáil, agus dámhachtainí suas chomh fada leis na leibhéil Máistreachta agus Dochtúireachta. » Foghlaim tuilleadh

SAOL MAC LÉINN

Lá i Saol Mic Léinn de chuid LYIT

An bhfuil suim agat tuilleadh a fháil amach faoi bheith i do mhac léinn in LYIT?  Más ea, breathnaigh ar an bhfíseán atá againn.
» Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh

Nuacht & Imeachtaí

Tugtar cead dul ar aghaidh leis an tionscadal TAOIDE
Is comhpháirtí í LYIT sa chuibhreannas €3.2 milliún  » Léigh tuilleadh

IT Leitir Ceanainn chun tosaigh maidir le Rannpháirtíocht Mac Léinn
 » Léigh tuilleadh

Buann Mac Léinn Eolaíochta ó LYIT Gradam Intel Women in Technology
 » Léigh tuilleadh

Cúrsa uathúil i dTurasóireacht Mara ar bun sna Na Cealla Beaga
Tá Cúrsa uathúil i dTurasóireacht Mata ag LYIT na Cealla Beaga faoi lán tseoil agus tá na háiteanna uile tógtha ar an gcúrsa, a thugann Teastas sa Turasóireacht Mara agus Bunscileanna Bia Mara.  » Léigh tuilleadh

Tuilleadh Nuachta »